Gaan de ogen open?

Dit artikel verscheen afgelopen week prominent in de diverse media. De kop “prutsers in de elektrabranche” zegt al genoeg. In mijn vorige bijdrage meldde ik al dat we druk bezig zijn om te kijken hoe we hiermee om moeten gaan. Zoals aangegeven verrichten wij bijzonder veel inspanning om te voldoen aan alle regels. Ook in overleg met onze branchevereniging UNETO-VNI kijken we hoe het veiliger kan en moet. Belangrijk is dan uiteraard wel dat er toezicht gehouden wordt en uiteindelijk ook dat er gehandhaafd wordt. Want het opstellen van spelregels en vervolgens een scheidsrechter zonder mandaat het veld in sturen is geen optie.

De afgelopen winter zijn er vele kermisattracties gekeurd. Dit allemaal om de situatie op de kermissen veiliger te maken. Maar het keuren van de elektrotechnische installatie behoort helaas nog steeds niet tot de opties. Onderschat wordt hoe groot de risico’s zijn wanneer hier fouten worden gemaakt. En zolang alles goed gaat kraait er geen haan naar. Pas als het fout gaat, dan gaat men zich er druk om maken. Diverse voorbeelden hiervan heb ik in eerdere bijdragen al kenbaar gemaakt.

Kortom, de roep van alle kanten om er nu eens daadwerkelijk iets aan te doen wordt steeds groter. De kans dat dit uiteindelijk ook gaat gebeuren is levensgroot. Het is alleen niet te hopen dat men wacht met het invoeren van veiligheidsmaatregelen totdat er slachtoffers te betreuren zijn.

elektriciteitGemeenten, organisatoren, een ieder zou zich nu al moeten af-vragen of het op dit moment op de lopende en komende kermissen en evenementen wel veilig genoeg is. En vooral welke risico’s er, bewust of onbewust, worden genomen. Wacht niet tot het te laat is en laat je bijtijds informeren over de veiligheid en de risico’s.

Mochten de veiligheidseisen worden aangescherpt dan zijn wij er nu al klaar voor!

hier de link behorende bij het artikel!

Prutser in de branche

Plaats een reactie