Evenementen – vergunning in 2014 vrijgesteld van leges (Gemeente Hollands Kroon)

Gemeente Hollands Kroon

Het college stelt de raad voor om in 2014 een pilot te houden waarbij alle evenementenvergunningen worden vrijgesteld van leges. Geen subsidie voor evenementen In Hollands Kroon worden jaarlijks evenementen georganiseerd door ruim 140 stichtingen/ verenigingen, vaak met behulp van vrijwilligers. Deze evenementen worden georganiseerd voor de eigen inwoners, maar ook voor toeristen en geïnteresseerden van buiten de gemeente. Omdat de subsidie voor het organiseren van dit soort evenementen is vervallen, wordt het (financieel) steeds lastiger om evenementen te organiseren. Het college wil de inwoners stimuleren om evenementen te blijven organiseren. Dit voorstel sluit hierbij aan.

Onderscheid commerciële en niet-commerciële evenementen? Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het vrijstellen van evenementen die worden georganiseerd door vrijwilligers en als niet-commercieel worden beschouwd. Uit navraag bij diverse gemeenten die vrijstelling voor evenementen toepassen, blijkt dat het lastig is om een onderscheid te maken tussen commerciële en niet-commerciële evenementen. Het college heeft daarom besloten om de raad een pilot voor te stellen waarbij alle aanvragen voor een evenementenvergunning worden vrijgesteld van leges.\
(Bron www.rtvnoordkop.nl)

Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.