De Homan Groep beperkt op een unieke manier de impact op het milieu

En dat is goed nieuws voor het klimaat!

Duurzaam ondernemen is inspirerend en vernieuwend.

Wil je in de toekomst succesvol zijn als onderneming, dan is een duurzaam beleid essentieel. Die overtuiging zat er bij de Homan Groep al vroeg in; we kúnnen niet anders. Als bedrijf dat al meer dan 86 jaar bestaat, verwachten klanten dat we deze verantwoordelijkheid nemen.

Buiten “standaard” duurzaam ondernemen op verschillende manieren bijvoorbeeld door:

  • Beperken van afval
  • Recyclen
  • Hergebruik van materialen
  • Gebruik maken van duurzame energie
  • Tanken van de meest duurzame brandstof HVO (‘Hydrotreated Vegetable Oil’)
  • Gebruik van duurzame materialen

CO2-reductie strategie

Met deze unieke strategie zijn we ervan overtuigd dat klimaatcompensatie dé manier is om richting klimaatneutraliteit te gaan! Binnen de Homan groep bv vallen de entiteiten: Homan Online, Homan Kermis, Homan Solar, Homan Verlichting en Homan Kerstverlichting(.nl)

Binnen deze entiteiten doen we er alles aan om, binnen hetgeen wat mogelijk is, duurzaam te ondernemen. Hoe graag we ook willen is het niet altijd mogelijk om binnen bovenstaande entiteiten volledig klimaat neutraal te ondernemen. Een Kermis of event volledig laten draaien op accu pakketten is gewoon nog niet mogelijk maar een mix van generatoren, accu pakketten eventueel  aangevuld met zonnepanelen wel. Door gebruik te maken van ledverlichting en te produceren met gerecycled materiaal hebben wij bij onze sfeer- kerstverlichting in de afgelopen jaren al een enorme reductie doorgevoerd echter deze verbruiken nog steeds wel (wat) stroom.

Ons ambitieuze Homan CO2-reductie strategie

Ondanks al deze duurzame activiteiten die we doorvoeren bij onze entiteiten, zijn we nog niet tevreden en willen we meer!

Juist door de unieke mix van entiteiten zijn wij in staat om reductie van de CO2-uitstoot die (nog) niet mogelijk te reduceren is binnen onze entiteiten of onze klanten via een andere weg te compenseren, de zo geheten klimaatcompensatie.

Hoeveel CO2 uitstoot besparen we alleen al met Homan Solar?

Met Homan Solar voorzien we gemiddeld 2 huizen of bedrijven van zonnepanelen, gemiddeld zijn dit tussen de 25-30 zonnepanelen per dag.

Laten we uitgaan van een installatie van 25 zonnepanelen per dag.

Hetgeen we dus per dag installeren wekt jaarlijks 9750 kWh op, daarmee voorkomen we dus dat er 9750 x 0,46 = 4485 kilo CO2 per jaar de lucht in gaat. Je kunt gemiddeld 9750 kWh met 25 zonnepanelen opwekken op jaarbasis.

Een kalenderjaar telt gemiddeld 180 werkbare werkdagen.180 x 25 zonnepanelen = 4500 zonnepanelen per jaar geïnstalleerd. Hetgeen we dus per jaar installeren wekt jaarlijks 9750 kWh x 4500 = 43.875.000 kWh op, daarmee voorkomen we dus dat er 43.875.000 x 0,46 = 20.182.500 kilo CO2 per jaar de lucht in gaat.

Ter vergelijking stort een auto per kilometer 100 gram CO2 uit.

Homan Verlichting klimaatcompensatie

Met Homan verlichting installeren we al vanaf 1939 sfeer- feestverlichting.

In de jaren door is, buiten het duurzaam produceren en te werken met gerecycled materiaal, het verbruik van deze verlichting enorm gereduceerd door gebruik te maken van ledverlichting.

Bij Homan is ons streven om uw verbruik te compenseren.