Is er een levensbedreigende situatie? Bel direct 112

Storingsformulier verlichting

Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande vragen te beantwoorden:

  Voordat we de storing in behandeling nemen, sluiten we graag de volgende 2 punten uit:

  A) Staat de stroom aan van de feestverlichting??

  B) Is er gecontroleerd of er werkzaamheden zijn waarbij de stroom er is afgehaald?

  Heeft u de bovenstaande vragen (A en B) beantwoord met "ja"? ➡️ Ga dan door met het formulier hieronder.

  1) Wat is uw naam?

  2) Wat is de locatie van de storing?

  Plaats

  Straat en huisnummer

  3) Bent u de lokale contactpersoon voor het melden van storingen aan de feestverlichting?

  ➡️ Maak deze melding bij uw lokale contactpersoon

  4) Zijn er grote delen van de verlichting uit op de door u vermelde huisnummers?
  ➡️ Ga naar vraag 9

  5) Is er 1 object die niet brandt op het door u vermelde huisnummer?
  ➡️ Ga naar vraag 9

  6) Brandt er een gedeelte van een object wat niet brand op het door u vermelde huisnummer?
  ➡️ Ga naar vraag 9

  7) Wanneer 4,5,6 niet van toepassing zijn, beschrijf hieronder beknopt de storing

  8) Wat is uw e-mailadres?

  9) Wat is het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken?

  10) Heeft u een Full Service Contract?
  ➡️ De storing van de feestverlichting zal – zo mogelijk – binnen 3 werkdagen na de dag van melding worden verholpen!
  ➡️ Er zijn kosten voor het oplossen van de storing, wij nemen contact met u op!

  Stuur ons een (of meer) foto ('s) van de situatie waar de storing zich bevindt!
  Wellicht ten overvloede; bij een Homan full serviceovereenkomst zullen de storingen van de feestverlichting, zo snel als mogelijk verholpen worden. Bij het niet hebben van een Homan full serviceovereenkomst, zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Mocht op locatie blijken, ondanks een Homan full serviceovereenkomst, dat de storing van de feestverlichting niet onze fout is, dan zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen.