Gevolgen van een overbelast elektriciteitsnet

Geplaatst op 2 juli 2024

Netbeheerders waarschuwen er al jaren voor: ons elektriciteitsnet is overbelast. Dit kan gevolgen hebben voor de toekomstplannen die je hebt met je bedrijf, zoals bijvoorbeeld verdere uitbreiding van het elektrisch autopark, ambitieuze groeiplannen of andere uitbreidingen. Lees meer over netcongestie en wat de gevolgen kunnen zijn voor jouw bedrijfsvoering.

Wat is netcongestie?

Netcongestie treedt op wanneer de volledige capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het is vooral een probleem van de laatste jaren vanwege de toenemende vraag naar energie en groeiende interesse in hernieuwbare energiebronnen. Er is sprake van ‘transportschaarste’: er wordt meer elektriciteit gevraagd dan door het net vervoerd kan worden. Netcongestie duurt nog zeker 5 tot 10 jaar. Door de beperkte transportcapaciteit kunnen nieuwe energieprojecten niet worden aangesloten op het net. In sommige gevallen kunnen wachttijden oplopen tot tien jaar.

Directe gevolgen voor bedrijven

De betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet is cruciaal voor je bedrijfsvoering. Wanneer het netwerk overbelast raakt, kunnen de gevolgen voor bedrijven aanzienlijk zijn. Dit zijn de belangrijkste gevolgen voor bedrijven:

Verlies van gecontracteerd vermogen:
Netbeheerders kunnen gecontracteerd transportvermogen van bedrijven in congestiegebieden aan andere gebruikers geven om het net te ontlasten. 

Uitbreiding beperken:
Je wil uitbreiden, maar je kunt geen grotere aansluiting op het energienet krijgen, waardoor je bedrijfsactiviteiten niet kunnen groeien.

Zonnepanelen:
Je wil je bedrijfsdak voorzien van zonnepanelen, maar je krijgt geen toestemming van de gemeente en netbeheerder om opgewekte energie terug te leveren aan het net.

Elektrificatie wagenpark:
Je wil je wagenpark elektrisch maken. De kans is groot dat je geen laadpunten kunt aansluiten.

Productieonderbrekingen:
Machines en productielijnen komen tot stilstand, wat resulteert in stilstandkosten en verminderde productiecapaciteit.

Financiële verliezen:
Bedrijven kunnen te maken krijgen met contractuele boetes als ze niet aan leveringsverplichtingen kunnen voldoen. Bovendien kunnen klanten en partners hun vertrouwen verliezen, wat leidt tot een daling van de omzet op de lange termijn.

Schade aan apparatuur:
Elektrische apparaten en machines zijn vaak gevoelig voor spanningsschommelingen en stroompieken die kunnen optreden bij een overbelast elektriciteitsnet. Deze schommelingen kunnen leiden tot schade aan apparatuur, wat resulteert in hoge reparatie- of vervangingskosten.

Veiligheidsrisico’s:
Een overbelast elektriciteitsnet kan ook veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Als bijvoorbeeld ventilatiesystemen of koelsystemen uitvallen, kunnen werkomstandigheden snel onveilig worden. Dit kan leiden tot gezondheidsrisico’s voor werknemers en mogelijke juridische gevolgen voor bedrijven.

Verminderde concurrentiekracht:
Bedrijven die opereren in regio’s met een onbetrouwbaar elektriciteitsnet kunnen achterop raken bij concurrenten in gebieden met een stabiele stroomvoorziening.

Hoe ga je als ondernemer om met netcongestie?

Netcongestie is een complex probleem waar geen eenduidige oplossing voor is. Wij helpen ondernemers graag verder met adequate oplossingen rondom netcongestie.

Gerelateerde berichten

Netcongestie: een gevaar voor veel sectoren in Nederland

Netcongestie, oftewel overbelasting van het elektriciteitsnet, vormt een groeiend probleem in…

Lees verder

Netcongestie: 5 grote risico’s voor bedrijven

Netcongestie, een situatie waarbij de vraag naar elektriciteit het aanbod overtreft, vormt een…

Lees verder

Tijdelijke stroom als oplossing voor netcongestie

Niets is vervelender dan een lege telefoon die je niet kunt opladen. Of dat door stroomgebrek je…

Lees verder