Netcongestie: een gevaar voor veel sectoren in Nederland

Geplaatst op 11 juni 2024

Netcongestie, oftewel overbelasting van het elektriciteitsnet, vormt een groeiend probleem in Nederland. Netcongestie treedt op wanneer de vraag naar elektriciteit de capaciteit van het netwerk overschrijdt, wat leidt tot stroomstoringen en beperkingen voor nieuwe aansluitingen. Uit publicaties blijkt dat dit probleem op het stroomnet nog wel zeker 10 jaar gaat duren (ACM). Dit probleem heeft dus grote gevolgen voor verschillende sectoren.

In dit artikel bespreken we welke bedrijven en industrieën bijzonder kwetsbaar zijn voor netcongestie en waarom dit heel urgent is.

1. Industriële sector

De industriële sector is een van de grootste verbruikers van elektriciteit in Nederland. Bedrijven zoals chemische fabrieken, staalproducenten en andere (zware) industrieën hebben continu een hoge en stabiele energietoevoer nodig om hun productieprocessen draaiende te houden. Netcongestie kan leiden tot vervelende productieonderbrekingen, wat niet alleen financiële verliezen veroorzaakt maar ook de leveringsketens verstoort. Bovendien hebben deze bedrijven vaak plannen om hun productiecapaciteit uit te breiden, wat de komende jaren bemoeilijkt wordt door beperkingen in het elektriciteitsnet.

2. Datacenters

Met de toenemende digitalisering en het gebruik van cloud services, groeit de behoefte aan datacenters exponentieel. Deze centra zijn grote energieverbruikers door de behoefte aan constante stroomvoorziening en koeling. Netcongestie kan hier leiden tot ernstige storingen, aangezien datacenters afhankelijk zijn van een ononderbroken stroomtoevoer om de continuïteit van digitale diensten te waarborgen. Vooral in regio’s met veel technologische bedrijven, zoals Amsterdam, is dit een prangend probleem.

3. Landbouw en glastuinbouw

Nederland staat bekend om zijn geavanceerde landbouw en glastuinbouw. Moderne kassen gebruiken aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit voor verlichting, verwarming, en automatisering van groeiprocessen. In gebieden met veel kassen kan de vraag naar elektriciteit pieken, vooral tijdens de wintermaanden. Netcongestie kan ertoe leiden dat kas-eigenaren worden beperkt in hun energieverbruik, wat directe gevolgen heeft voor de productie van gewassen en de algehele bedrijfsvoering van deze kassen.

4. Duurzame energieproducenten

Ook duurzame energieproducenten zoals windmolenparken en zonne-energie installaties ondervinden problemen door netcongestie. Deze bedrijven willen groene stroom terugleveren , maar netcongestie beperkt vaak de capaciteit van het netwerk om deze stroom op te nemen. Dit leidt tot situaties waarin duurzame energiebronnen tijdelijk moeten worden afgeschakeld, wat contraproductief is voor de energietransitie.

5. E-mobility sector

De opkomst van elektrische voertuigen (EV’s) brengt een groeiende vraag naar laadinfrastructuur met zich mee. Zowel publieke laadstations als private laadpunten voor bedrijven en particulieren vereisen een robuuste elektriciteitsvoorziening. Netcongestie kan de uitrol van nieuwe laadstations vertragen en de betrouwbaarheid van bestaande laadinfrastructuur aantasten, wat de adoptie van EV’s kan belemmeren.

Oplossingen en vooruitzichten

Zoals gezegd, de netcongestie-problemen duren nog zeker 10 jaar. De aanpak van netcongestie vereist een combinatie van maatregelen, waaronder investeringen in netwerkinfrastructuur, slimme netbeheeroplossingen en betere vraagresponsmechanismen. Innovaties zoals decentrale energieoplossingen en de ontwikkeling van een flexibel energiesysteem kunnen bijdragen aan het verminderen van netcongestie. Lees meer over concrete oplossingen voor netcongestie.

Netcongestie vormt een serieuze uitdaging voor verschillende sectoren in Nederland. Van de zware industrie tot de opkomende e-mobility sector, de afhankelijkheid van een stabiele en betrouwbare elektriciteitsvoorziening is universeel. Het is cruciaal dat er snel en doeltreffend wordt ingegrepen om de capaciteitsproblemen op te lossen en zo de economische groei en de energietransitie te waarborgen. Alleen door een gecoördineerde en innovatieve aanpak kunnen we de gevolgen van netcongestie beheersen en een duurzame toekomst veiligstellen. In de tussentijd zijn er decentrale oplossingen en stroomverzekeringen die ervoor zorgen dat uw bedrijfsvoering niet in gevaar komt.

Gerelateerde berichten

Netcongestie: 5 grote risico’s voor bedrijven

Netcongestie, een situatie waarbij de vraag naar elektriciteit het aanbod overtreft, vormt een…

Lees verder

Tijdelijke stroom als oplossing voor netcongestie

Niets is vervelender dan een lege telefoon die je niet kunt opladen. Of dat door stroomgebrek je…

Lees verder

Onvoldoende netstroom beschikbaar? Gebruik een aggregaat!

Aggregaten kunnen voor de meest uiteenlopende doeleinden worden ingezet. Of het nu gaat om een…

Lees verder