Netcongestie: 5 grote risico’s voor bedrijven

Geplaatst op 4 juni 2024

Netcongestie, een situatie waarbij de vraag naar elektriciteit het aanbod overtreft, vormt een groeiend probleem in veel delen van Nederland. Voor bedrijven kan dit grote risico’s met zich meebrengen, variërend van financiële verliezen tot operationele verstoringen. Het kennen van deze risico’s is cruciaal voor het ontwikkelen van effectieve strategieën om het gevaar van netcongestie te minimaliseren. Bij netcongestie loop je als bedrijf de 5 volgende risico’s:

1. Productieverlies

Een van de meest directe gevolgen van netcongestie voor bedrijven is productieverlies. Wanneer het elektriciteitsnet overbelast is, kunnen bedrijven te maken krijgen met stroomuitval of verminderde stroomtoevoer, wat leidt tot stilstand van machines en productielijnen. Dit kan enorme gevolgen hebben voor productiebedrijven die afhankelijk zijn van een continue stroomtoevoer om hun processen draaiende te houden. Stilstand betekent niet alleen verlies van productiecapaciteit, maar kan ook leiden tot gemiste deadlines en contractuele boetes.

2. Financiële verliezen

Netcongestie kan aanzienlijke financiële verliezen veroorzaken. Naast de directe kosten van productieverlies, kunnen bedrijven geconfronteerd worden met hogere energiekosten. Tijdens perioden van piekvraag stijgen de energieprijzen vaak, en bedrijven kunnen gedwongen worden om elektriciteit tegen veel hogere tarieven in te kopen.

3. Schade aan apparatuur en machines

Onbetrouwbare stroomvoorziening kan leiden tot schade aan gevoelige apparatuur. Plotselinge stroomuitval of fluctuaties in de stroomtoevoer kunnen elektronische apparaten en machines beschadigen, wat leidt tot dure reparaties of vervangingen. Voor bedrijven met high-tech apparatuur of geavanceerde productiemachines kan dit bijzonder kostbaar zijn.

4. Verlies van data en communicatie

Voor veel bedrijven is een betrouwbare stroomvoorziening essentieel voor het behoud van gegevens en communicatie. Bij netcongestie kunnen IT-systemen en communicatienetwerken uitvallen, wat kan leiden tot verlies van belangrijke bedrijfsgegevens, verstoring van communicatie met klanten en leveranciers, en verminderde operationele efficiëntie. Dit kan ook de cybersecurity van een bedrijf in gevaar brengen, omdat systemen kwetsbaarder kunnen zijn voor aanvallen tijdens stroomonderbrekingen.

5. Reputatieschade

Netcongestie kan ook reputatieschade veroorzaken. Bedrijven die herhaaldelijk te maken hebben met stroomuitval kunnen het vertrouwen van hun klanten en partners verliezen. Klanten verwachten betrouwbare diensten en producten, en frequente onderbrekingen kunnen leiden tot ontevredenheid en verlies van klanten. Dit geldt met name voor bedrijven die tijdkritieke diensten leveren, zoals datacenters, gezondheidszorgfaciliteiten en financiële instellingen.

Netcongestie brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor bedrijven, waaronder productieverlies, financiële verliezen, schade aan apparatuur, verlies van gegevens en communicatie, en reputatieschade. Het is essentieel voor bedrijven om proactieve maatregelen te nemen om de impact van netcongestie te minimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld het investeren in noodstroomvoorzieningen omvatten. Door bewust te zijn van de risico’s en passende strategieën te implementeren, kunnen bedrijven voorbereid zijn op de uitdagingen van netcongestie en grote verliezen voorkomen.

Vrijblijvende risicoanalyse

Onze specialisten komen graag bij u langs voor een vrijblijvende risicoanalyse. Zo weet u, op basis van data, hoe u de kans op bedrijfsuitval door stroomuitval zo klein mogelijk maakt: we maken inzichtelijk welke (financiële) risico’s u loopt en geven u vakkundig advies over de beste oplossingen.

Meer weten over oplossingen rondom netcongestie? Neem contact met ons op!

Gerelateerde berichten

Netcongestie: een gevaar voor veel sectoren in Nederland

Netcongestie, oftewel overbelasting van het elektriciteitsnet, vormt een groeiend probleem in…

Lees verder

Tijdelijke stroom als oplossing voor netcongestie

Niets is vervelender dan een lege telefoon die je niet kunt opladen. Of dat door stroomgebrek je…

Lees verder

Onvoldoende netstroom beschikbaar? Gebruik een aggregaat!

Aggregaten kunnen voor de meest uiteenlopende doeleinden worden ingezet. Of het nu gaat om een…

Lees verder